Погода в Сычуани

Новости погоды

2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Сертаре (уезд) в Сэкэ: +9 oC .

2 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Лучжоу: +24 oC .

Свернуть текст
А

+10
Аба

+13
Абачжоу

+21
Аньсянь (уезд)

+21
Аньцзюй

+23
Аньюэ (уезд)

Б

Баосин (уезд)

+20
Батанг (уезд)

+23
Бачжун

+14
Буто (уезд)

+21
Бэйчуань (уезд)

+9
Бэю (уезд)

В

+23
Ванцан (уезд)

+22
Ваньюань

+23
Вэйюань (уезд)

+23
Вэньцзян (район)

Вэньчуань (уезд)

Г

Ганьло (уезд)

+21
Гаопин (район)

+24
Гаосянь (уезд)

+13
Гардзе-Тибетский автономный округ

+13
Гардзе

+21
Гуанань

+23
Гуанхань

+23
Гуанюань

+24
Гулинь

+24
Гунсянь (уезд)

+13
Гьэси (уезд)

Д

+13
Дабба (уезд)

+16
Даву (уезд)

+23
Даи (уезд)

+21
Даин (уезд)

+10
Даньлэн

+23
Дасянь (уезд)

+22
Дачжу (уезд)

+12
Деге (уезд)

+16
Деронг (уезд)

+10
Дзёге (уезд)

+13
Дзэнлха (уезд)

+23
Дуцзянъянь

+19
Дэчан (уезд)

+21
Дэян

Ж

+13
Жанкэ

+23
Жунсянь (уезд)

+24
Жэньшоу (уезд)

И

+24
Ибинь (уезд)

+24
Ибинь (г.)

+23
Илун (уезд)

+24
Инцзин (уезд)

+21
Иншань (уезд)

К

+23
Кайцзян (уезд)

Л

+23
Ланчжун

+24
Линьшуй (уезд)

Лисянь (уезд)

+12
Литанг (уезд)

+21
Лоцзян (уезд)

+19
Лудин (уезд)

Л

+24
Лунматань

+24
Лунцюаньи (район)

+23
Лунчан (уезд)

+24
Лусянь (уезд)

+16
Лухо (уезд)

+24
Лучжоу

+24
Лушань (уезд)

+16
Лэйбо (уезд)

+23
Лэчжи (уезд)

+10
Лэшань

+19
Ляншаньчжоу

М

+10
Мабянь-Иский автономный уезд

Маосянь (уезд)

+27
Мии (уезд)

+24
Миншань (уезд)

+21
Мули-Тибетский автономный уезд

+24
Мучуань (уезд)

+16
Мэйгу (уезд)

+24
Мэйшань

+19
Мяньнин (уезд)

+21
Мяньчжу

+21
Мяньян

Н

+23
Наньбу (уезд)

+24
Наньси

+22
Наньцзян

+21
Наньчун

+24
Наси (район)

+27
Ниннань (уезд)

+16
Ньянгронг (уезд)

+23
Нэйцзян

П

+27
Паньчжихуа

+23
Пинчан (уезд)

+24
Пиншань (уезд)

+21
Пинъу (уезд)

+23
Писянь (уезд)

+19
Пугэ (уезд)

+24
Пуцзян (уезд)

+21
Пэнси (уезд)

+23
Пэнчжоу

+24
Пэншань (уезд)

+21
Пэнъань (уезд)

Р

+20
Ронгджаг (уезд)

С

+21
Саньтай (уезд)

+9
Сертар (уезд)

+7
Сершю (уезд)

+19
Сидэ (уезд)

+24
Синвэнь (уезд)

+24
Синьду

+24
Синьцзинь (уезд)

+21
Сичун (уезд)

+21
Суйнин

+11
Сунгчу (уезд)

+23
Сюаньхань (уезд)

+24
Сюйюн

+16
Сянчэн (уезд)

Т

+22
Тунцзян (уезд)

Т

+24
Тяньцюань (уезд)

У

+10
Утунцяо (район)

+21
Ушэн (уезд)

Ф

+23
Фушунь (уезд)

Х

+24
Ханьюань (уезд)

+24
Хуаин

+10
Хунъя (уезд)

+10
Хунюань (уезд)

+17
Хуэйдун

+17
Хуэйли (уезд)

+13
Хэйшуй (уезд)

+24
Хэцзян

Ц

+23
Цанси (уезд)

+10
Цзинъянь (уезд)

+10
Цзинькоухэ (район)

+24
Цзиньтан (уезд)

+24
Цзиньян (уезд)

+23
Цзыгун

+21
Цзытун (уезд)

+23
Цзычжун (уезд)

+23
Цзыян

+24
Цзюньлянь

+15
Цзючжайгоу (уезд)

+21
Цзялин

+24
Цзянъань

+23
Цзяньгэ (уезд)

+24
Цзяньян

+21
Цзяню

+10
Цзяцзян (уезд)

+24
Цинбайцзян (район)

+21
Цинчуань (уезд)

+10
Циншэнь

+23
Цюйсянь (уезд)

+23
Цюнлай

+10
Цяньвэй (уезд)

Ч

+24
Чаннин

+16
Чжаоцзюе (уезд)

+21
Чжунцзян (уезд)

+23
Чунчжоу

+20
Чучен

+24
Чэнду

Ш

+24
Шавань

+16
Шимянь (уезд)

+23
Шифан

+24
Шуанлю (уезд)

+21
Шуньцин

+21
Шэхун (уезд)

Э

+10
Эбянь-Иский автономный уезд

+10
Эмэйшань

Ю

+19
Юэси (уезд)

+21
Юэчи (уезд)

Я

+24
Яань

+27
Яньбянь (уезд)

+23
Яньтин (уезд)

+21
Яньюань (уезд)

+13
Яцзян (уезд)

0